• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۶/۰۴/۰۴ 
  • کد خبر : ۲۵۵۱
برای جلوگیری از خاموشی های احتمالی ، از استفاده همزمان لوازم برقی پرمصرف مانند كولر گازی ، ماشین لباس شویی ، اتو ، جاروبرقی و ... خودداری گردد.
برای جلوگیری از خاموشی های احتمالی ، از استفاده همزمان لوازم برقی پرمصرف مانند کولر گازی ، ماشین لباس شویی ، اتو ، جاروبرقی و ... خودداری گردد.
برچسب ها