• ساعت : ۱۳:۰۶
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ 
  • کد خبر : ۳۶۲۴
پدافند دانش بنیان، حفاظت از زیرساختها، تداوم كاركردها برای مردم

پدافند دانش بنیان، حفاظت از زیرساختها، تداوم کارکردها برای مردم

برچسب ها