آشنایی با شرکت

  تاریخچه و حوزه فعالیت شرکت
  شركت توزيع نيروي برق استان گيلان در تاريخ 7/11/1371 تحت شماره2952 در اداره ثبت شرکتهای شهرستان رشت به ثبت رسيده و مسئوليت توزيع نيروي برق را در محدوده استان گيلان بعهده دارد.  محدوده تحت پوشش اين شركت را عرصه اي به مساحت حدود 14711كيلومترمربع با جمعيتي معادل2458902 نفر كه در قالب تعداد 16 شهرستان و 49  شهر و 2935 روستا اسكان دارند تشكيل مي‌دهد.


  آخرين اساسنامه شركت در اجراي قانون استقلال شركتهاي توزيع نيروي برق در استانها  مشتمل بر تعداد 64 ماده و26 تبصره توسط وزير نيرو در تاريخ 31/4/1386 تصويب و به موجب روزنامه رسمی شماره 18233 مورخ 12/7/1386 ثبت و آگهی شده است . موضوع فعاليت شركت طبق اساسنامه عبارت است از : توزيع برق در حوزه عملکرد شرکت شامل خريد و فروش کلی و جزئی برق و ايجاد و توسعه شبکه و تاسيسات نيروی برق و انجام کليه خدمات امور بهره برداری،تعمير و نگهداری از شبکه و تاسيسات برق طبق ماده 4 اساسنامه شرکت.


   
  شركت توزيع نيروي برق استان گيلان شاملقائم مقام اجرایی ، مدیریت توزیع برق شهرستان رشت و 5 معاونت مي باشد.


  - قائم مقام اجرایی مدیرعامل در امور شهرستانها


  شامل 15امور می باشد: امور برق لاهیجان، امور برق آستانه، امور برق سیاهکل ، امور برق لنگرود، امور برق رودسر ، امور برق املش، امور برق انزلی، امور برق تالش، امور برق رضوانشهر،امور برق ماسال،امور برق آستارا،امور برق صومعه سرا،امور برق رودبار،امور برق فومن،امور برق شفت


  ادارات زير مجموعه امور توزيع برق لاهیجان: لاهيجان


  ادارات زیر مجموعه امور برق آستانه اشرفیه: آستانه – کیاشهر


  ادارات زیر مجموعه امور برق سیاهکل: سیاهکل – دیلمان


  ادارات زیر مجموعه امور برق لنگرود: لنگرود – کومله- اطاقور.


  ادارات زير مجموعه امور توزيع برق رودسر:رودسر- كلاچاي -  چابكسر- رحيم آباد- بارگادشت


  ادارات زیر مجموعه امور توزیع برق املش: املش


  ادارات زير مجموعه امور توزيع برق انزلی : بندر انزلي- كپورچال


  ادارات زیر مجموعه امور برق تالش: تالش- کرگانرود- اسالم


  ادارات زیر مجموعه امور برق رضوانشهر: رضوانشهر- پره سر


  ادارات زیر مجموعه امور برق ماسال: ماسال


  ادارات زیر مجموعه امور برق آستارا: آستارا


  ادارات زیر مجموعه امور برق صومعه سرا: صومعه سرا


  ادارات زیر مجموعه امور برق رودبار: رودبار- منجیل – لوشان- جیرنده – رستم آباد- بره سر


  ادارات زیر مجموعه امور برق فومن: فومن- ماسوله


  ادارات زیر مجموعه امور برق شفت: شفت


  -  مدیریت توزیع برق شهرستان رشت


  شامل5 امور می باشد: امور منطقه 1 رشت ، امور منطقه 2 رشت ،امور منطقه 3 رشت،امور منطقه 4 رشت،امور 5 رشت


  ادارات زير مجموعه امور5رشت: خمام- لشت نشاء- كوچصفهان- خشكبيجار-  سنگر- امامزاده هاشم.


   


  -  معاونت برنامه ريزی  و مهندسی
  شامل :دفتر مهندسی و نظارت،دفتر برنامه ريزی و بودجه،دفتر فن آوری اطلاعات وارتباطات،دفتر کنترل برنامه و پروژه،گروه تحقیقات و مجریان طرحها


   - معاونت بهره برداري و امور دیسپاچینگ
   شامل:دفتر نظارت بر بهره برداری،امور دیسپاچینگ و فوریتهای برق،دفتر ایمنی و کنترل ضایعات،دفتر بازار برق و دفتر نظارت بر امور برق روستایی


   - معاونت فروش و خدمات مشترکین


   شامل: دفتر نظارت بر فروش و وصول مطالبات،دفتر نظارت بر خدمات مشترکین،گروه مدیریت مصرف، گروه نظارت و کنترل لوازم اندازه گیری


  - معاونت مالی و پشتيبانی


   امور مالی،امور تدارکات و انبارها، امور نظارت بر خدمات عمومی


   - معاونت منابع انسانی


  دفتر سازماندهی و طبقه بندی مشاغل،دفتر آموزش و برنامه ریزی نیروی انسانی،دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری ، امور کارکنان و رفاه


  6.1.7.0
  گروه دورانV6.1.7.0