آشنایی با شرکت

  رسالت سازمان
     
   شركت توزيع نيروي برق استان گيلان بعنوان يكي از شركتهاي تابعه شرکت توانیر وظايف توزيع انرژي الكتريكي ،تامين روشنايي مطلوب وبهره برداري از تاسيسات ، تجهيزات وشبكه هاي برق در كليه نقا ط استان پهناور وسرسبز گيلان رابرعهده دارد.
  هدف شركت از اجراي وظايف فوق جلب رضايت مشتركين وعموم شهروندان وهمچنين ساير ميهمانان عزيزي كه درايام مختلف سال جهت گذراندن ايام فراغت خود به اين استان سفر مي كنند ودراين راستا تلاش خواهد نمود تا از طريق اقدامات زير بهره وري در فعاليتها وخدمات خود را افزايش دهد :
   
  ـــ تبديل سازمان عملياتي توزيع به سازمان مديريتي توزيع
  ـــ سرويس ،تعمير ونگهداري منظم وبموقع تاسيسات وتجهيزات توزيع
  ـــ ارتقاي سطح كيفي عملكرد از طريق بكارگيري نيروي متخصص و استفاده منطقي و اقتصادي از نو آوري ها و فن آوري هاي جديد بخش توزيع 
  ـــ ارائه آموزشهاي لازم ، تخصصي وكاربردي به كاركنان
  توسط نظامهاي جامع مديريتي شامل موارد ذيل :
  1ـــ مديريت كيفيت ،9001 ISO   بهره گيري از امكانات جديد و مناسب
  2ـــ مديريت ايمني و تجهيزات كار
  3ـــ مديريت زيست محيطي و كنترل ضايعات
  4ـــ مديريت فن آوري اطلاعات IT
  5ـــ مديريت منابع انساني
  ـــ برقراري سيستم بودجه بندي وكنترل دقيق هزينه ها وبرنامه ها
   
  ونهايتاً اينكه اعتقاد شركت بر اين مبنا استواراست كه :
   
  (( مشتركين برق سهامداران ما هستند ))

  6.1.7.0
  گروه دورانV6.1.7.0