سیاست حفظ اطلاعات شخصی

سیاست حفظ اطلاعات شخصی

 

دیدگاه کلی 
این سیاست نحوه رفتار شرکت توزیع برق گیلان، با اطلاعات کاربران را مشخص می کند. این اطلاعات از طریق سایت توزیع برق گیلان یا یکی از زیرمجموعه های آن جمع‌آوری می‌شوند. شرکت توزیع برق گیلان که از این پس شرکت نامیده می‌شود، می‌کوشد تا با تکیه بر سیاست نگه داری داده‌ها، تا حد امکان از کاربران خود اطلاعات کم‌تری طلب کرده و در میزبان‌های اینترنی خود ذخیره سازد. ضمناً از این اطلاعات صرفاً برای اهداف شرکت استفاده خواهد شد.
نشانی اینترنتی و دیگر اطلاعات فنی
    هنگامی که یک کاربر، صفحه‌ای را درخواست می‌کند یا می‌خواند، یا به یکی از میزبان‌های توزیع برق گیلان نامه الکترونیکی ارسال می‌کند، شرکت هیچ گونه اطلاعاتی به جز آن چه که معمولاً توسط سایت‌ها ذخیره می‌شود، جمع‌آوری نمی‌کند. ممکن است شرکت لاگ های بازدید صفحات را نگه داری کند، اما این اطلاعات منتشر نمی‌شوند.

کوکی‌ها
    هنگامی که صفحه‌ای از سایت باز می‌شود، سایت مربوط، یک کوکی موقت روی رایانه بازدیدکننده ایجاد می‌کند. وقتی کسی وارد سیستم می‌شود کوکی‌های بیشتری برای حفظ وضعیت ورود به سیستم تنظیم می‌شوند. اگر کسی نام کاربری و گذرواژه خود را در مرورگر خود ذخیره کند، این اطلاعات به مدت ۳۰ روز (یا زمان تعیین شده توسط کاربر) ذخیره می‌شوند و با هر بار بازدید از سایت، دوباره به میزبان فرستاده می‌شوند. مشارکت‌کنندگانی که از یک رایانه عمومی استفاده می‌کنند و می‌خواهند که نام کاربری آن‌ها برای کاربران بعدی آن دستگاه نمایش داده نشود، باید کوکی‌ها را پس از استفاده پاک کنند.برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد کوکی ها می توانید به آدرس http://www.cookiecentral.com/faq مراجعه کنید.

 

سیاست نشر اطلاعات
سیاست شرکت بر این است که اطلاعات شخصی قابل شناسایی جمع آوری شده در لاگ های میزبان یا ثبت شده در پایگاه داده از طریق قابلیت های دیگر یا ذخیره شده با استفاده از سایر روش های خارج از دسترس عموم، را می‌توان تحت یکی از شرایط زیر توسط شرکت منتشر کرد:
1. در پاسخ به احضاریه معتبر یا هر نوع درخواست الزام‌آور دیگر از سوی مجریان قانون.
2. با اجازه کاربر مربوطه.
3. هنگام بررسی شکایات مربوط به سوء استفاده.
4. زمانی که اطلاعات در ارتباط با بازدیدهای انجام شده توسط یک ربات یا برنامه رایانه‌ای باشند و نشر آن برای روشن کردن یا حل مشکلات فنی لازم باشد.
5. هنگامی که کاربری برای خرابکاری تلاش می کند یا در کار سایت اخلال ایجاد می‌کند، می‌توان اطلاعات شخصی وی را به ارائه‌دهنده خدمات اینترنی، یا هر شخص ثالثی داد تا ایشان را در شناسایی وی یاری رساند و یا ایشان را در تنظیم شکایت علیه کاربر مظنون یاری کرد.
6. وقتی که لازم باشد از حقوق، دارایی‌ها و یا امنیت شرکت توزیع برق گیلان، کاربران آن یا همگان صیانت شود.
7. سایر مواردی که به تشخیص شرکت و یا مراجع ذیصلاح نیاز به انتشار اطلاعات وجود داشته باشد.

 

پیوند به بیرون
مطالب سایت شرکت یا ایمیل ها و خبرنامه های ارسالی ممکن است، گاهی، شامل لینک به سایت‌های بیرونی باشد. شرکت توزیع برق گیلان، مسئول حفظ حریم خصوصی و یا محتوای سایت‌های مذکور نیست و توصیه می شود که خودتان، سیاست مربوط به حفظ حریم خصوصی از سایت‌های مذکور را مطالعه و رعایت کنید.

 

تکذیبنامه (بیانیه رفع مسئولیت)
شرکت توزیع برق گیلان بر این باور است که نگه داری و حفظ امنیت اطلاعات کاربری ارزش زیادی دارد. این سیاست حفظ اسرار، همراه با دیگر سیاست‌ها، راه‌حل‌ها و فعالیت‌های شرکت، نمایانگر یک تلاش متعهدانه برای ایمن نگاه داشتن اطلاعات محدودی است که از کاربران جمع‌آوری و روی میزبان‌های مورد استفاده شرکت نگه داری می‌شود. با این وجود، شرکت نمی‌تواند مخفی ماندن اطلاعات کاربر را تضمین کند. ما تصدیق می‌کنیم که با وجود تمام تلاش متعهدانه ما در مخفی نگاه داشتن اطلاعات کاربری، افراد مصمم هنوز ممکن است بتوانند روش‌های استخراج اطلاعات و غیر از آن ایجاد کنند تا چنین اطلاعاتی را کشف و منتشر سازند. بنابراین، شرکت نمی‌تواند در مقابل دسترسی غیر مجاز به اطلاعات تضمینی بدهد.


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0