ارتباط با ما - ستاد
شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان
 
 
آدرس: رشت- بلوار امام خمینی (ره) 
 
کد پستی : 4188867749
 
تلفن: 7-01333665001
 
دورنگار: 01333664499
 
شماره تلفن روابط عمومی: 01333665000
 
کد اقتصادی:  411334896794
 
شناسه ملی:  10861644926
 
پست الکترونیک: info[at]gilanpdc[dot]ir
 
سایت شرکت: gilanpdc.ir
 
ساعات کاری شرکت توزیع نیروی برق گیلان:
ستاد: روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 7:15 الی 15:45
امورهای اجرایی: روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت 7:30 الی 14:30 ، پنجشنبه از ساعت 7:30 الی 13:30


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0