مجوزها
    موافقت نامه اولیه تاییدیه اتصال به شبکه تاییدیه فنی  (2) پروانه احداث
ردیف متقاضي کد رهگیری موافقت نامه ظرفيت
 ( مگا وات)
تاريخ صدور موافقت نامه  تاريخ صدور تمديد (1) تاریخ اعتبار  کد رهگیری  ظرفيت
 ( مگا وات)
تاريخ صدور  تاريخ صدور تمديد (1) تاریخ اعتبار  کد رهگیری  ظرفيت
 ( مگا وات)
تاريخ صدور تاییدیه فنی برند دستگاه/ مدل تاريخ صدور تمديد  تاریخ اعتبار  کد رهگیری پروانه ظرفيت
 ( مگا وات)
تاريخ صدور پروانه احداث تاريخ صدور تمديد  (1) تاریخ اعتبار 
1  گیلان پیچک سبز 62100019 5.1 890830 900301 900902 62229398 5.1 900430 14001117 14011117 62229255 5   LIEBHERR 961208 971208 62229582 5 910711   14010518
2 تيسفون برق گيلان 62204973 4.7 890114 920628 921228 62205616 4.7 890909 941120 950320 62100010 4.7 890621 GUASCOR   900619 62100010 4.7 890909 900924 910909
3  تولیدی انرژی سبز تیلار (فرهاد عباسی) 62218968 3 941104 950521 951121 62218973 3 950325   960325 62218972 3   R SCHMITT ENERTEC     62218975 3 950614   960326
4 مهندسي تاسيسات پارس تيلار 62100026 5.1 891028   900429 62212698 5.1 920912 950608 960608 62212696 5.1   GUASCOR     62212699 5.1 950627 980420 981020
5 نیروسازان رضوان 62215497 5 941104   950504 62220629 5 950813 971125 980525 62217659 5.8 950312 MTU   960312 62220684 5 950816 14000719 14010119
6 پایدار صنعت ماهان پارس 62212109 4 940309 961212 970612 62229586 4 951015   980202 62215892 5.8   MTU     62220752 4 951020 970219 970819
7 گروه پزشكي گيل و آذر ايرانيان 62214963 3 900220 940918 950318 62222420 3 951104   961104 62214952 2 950506 GUASCOR   960506 62222480 2 951109   961106
8 مينو برق توان پارس 19220581 7 940923 950830 960230 62224526 7 960223   970223 62221109 7   CATERPILLAR     62224737 7 941205 960227 970227
9 توسعه انرژی نظربیگی 62224360 6 960413 970219 970819           62224361 6 960302 WARTSILA   970302          
10 سيده ليان بطهائي (نیروگاه کاسپین انزلی) 62217364 4 950428   951028 62223367 4 960501   970501 62219431 1.4 951011 MWM   961011 62223369 4 960531   970529
62219641 3.2 951011 WARTSILA   961011
11 تعاونی انرژی سازان رضوان خزر 62227067 7 951012 960530 961130 62222699 7 960829   970829 62225176 6   CATERPILLAR     62228104 6 960909   970902
12 شرکت امیران تولید یاران نیرو 14009268000 62232262 6 990822 14001027 14010427                                
13 دانیال یوسفی پور 62233244 1.5 14000323   14000923                                
14 فرشید یکتا 19233202 1 14000325   14000925                                
15 میلاد فهیمی 62233135 5 14000325   14000925                                
16 پوریا یکرنگ حق پناه 19233283 1.5 14000330   14000930                                
17 شرکت امیران تولید یاران نیرو 62233572 4.76 14000516   14001114                                
18 شرکت توسعه و تجارت فناوری پاک والا 19233741 1 14000603   14001203                                
  جمع مجوزهای معتبر   74.66         47.9         55           45.8      

6.0.16.0
گروه دورانV6.0.16.0